Termeni şi condiţii de utilizare

  • 10.07.2014

Termeni generali

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.apropotv.ro (denumite în continuare "Termeni şi Condiţii") stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.apropotv.ro (denumit în continuare "Site-ul" ) ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului (denumit în continuare "Serviciul www.apropotv.ro"), şi are valoarea unei convenţii încheiate între Publimedia (denumită în continuare "Publimedia"), în calitatea sa de proprietar şi administrator al Site-ului şi de furnizor al Serviciului www.apropotv.ro, şi orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul www.apropotv.ro (denumită în continuare "Utilizator"). Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/sau utilizarea Serviciului www.apropotv.ro, precum şi a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din acestea.

Notă de informare privind prelucrarea de date cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Publimedia va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin Termeni şi Condiţii Utilizatorii sunt informaţi că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către Publimedia a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri şi servicii, a serviciilor de reclamă, marketing şi publicitate şi a serviciilor de statistică.
Datele personale sunt furnizate de către Utilizatori în momentul creării unui cont pe Site. Colectarea acestor date se face în scopul exclusiv ţinerii unei evidenţe despre folosirea Site-ului şi al oferirii în condiţii optime a Serviciului www.apropotv.ro.
Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi Utilizatorii pot face o cerere în scris cu cerinţa lor., pe care să o trimită apoi prin poştă la adresa: str. Aurel Vlaicu nr 62-64, sector.2, Bucureşti cu specificaţia "În atenţia redacţiei Apropotv.ro", sau prin e-mail la adresa contact@apropotv.ro.

Materialele şi informaţiile accesibile prin intermediul Site-ului

Conţinutul şi elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conţinutul în format text, precum şi sursele tehnice ale tuturor serviciilor şi facilităţilor prezente şi viitoare, cu excepţia cazului când este menţionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar şi orice alt material, transmis sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc,) aparţin Publimedia şi partenerilor săi şi reprezintă conţinutul Site-ului.
Conţinutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în site şi indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conţinut de către terţe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al Publimedia. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată a conţinutului acestui site sau a oricărei părţi a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepţii:
• este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă etc.) unor mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe). Specificarea sursei informaţiilor preluate este obligatorie, sub următoarea formă: (Sursa: APROPOTVRO - www.apropotv.ro)
• sunt permise link-urile către Site, iar specificarea sursei informaţiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: "Informaţii furnizate prin amabilitatea www.apropotv.ro".
Publimedia îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă orice persoană şi/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.
Cererile de utilizare a conţinutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute la adresa: str. Aurel Vlaicu nr 62-64, sector.2, Bucureşti, cu specificaţia "În atenţia redacţiei apropotv.ro, sau prin e-mail la adresa contact@apropotv.ro
Orice persoane care expediază în orice mod informaţii ori materiale către site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi accepta ca încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în nici un mod răspunderea Publimedia, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Limitarea răspunderii

Publimedia nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează implicit sau expres, pentru conţinutul de pe Site, pentru conţinutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului. Publimedia va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea şi încrederea în Site şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil.
Cu toate acestea, Publimedia nu este responsabilă pentru inadvertenţe, erori sau omisiuni în cadrul informaţiilor furnizate de Utilizatori. În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere pe Publimedia pentru orice acţiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului.
Pentru caz de forţă majoră, Publimedia şi/sau operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi, este exonerată total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al Publimedia, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare etc.
Utilizatorii sunt de acord să protejeze şi să asigure pe Publimedia şi/sau pe operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi de şi împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaţilor), cheltuieli, judecăţi, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciului www.apropotv.ro sau orice alt aspect relaţionat Serviciului www.apropotv.ro

Modificarea Termenilor şi Condiţiilor

Publimedia are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni şi Condiţii sau Termenii şi Condiţiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site sau de Serviciul www.apropotv.ro ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului şi/sau utilizarea în orice mod a Serviciului www.apropotv.ro.

Legea aplicabilă. Litigii
Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor Site-ului şi ale Publimedia, prevăzute de Termeni şi Condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produc Termenii şi Condiţiile vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului Bucureşti.

 

ABONARE

Abonează-te la newsletter ca să primești cele mai noi informații