Brevetul Verde reglementeaza constructiile in Bucuresti

Apropo.ro / 23.04.2009, 22:23
Brevetul Verde reglementeaza constructiile in Bucuresti
Lucrările de construcție în București vor fi interzise dacă nu îndeplinesc condițiile impuse de Brevetul Verde

Persoanele fizice și juridice nu vor mai putea executa lucrări de construcție în București dacă nu îndeplinesc condițiile impuse de Brevetul Verde, document care stabilește normele minime obligatorii privind protecția mediului.

Acest proiect de Hotarare, care va fi supus aprobării Consiliului General, are drept scop impunerea unor norme minime obligatorii pentru toți cei ce desfășoară activități de construcții pe teritoriul municipiului București.

Principalele prevederi ale Brevetului Verde sunt:

* să ia toate măsurile de semnalizare și iluminare a zonei de lucru atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte astfel încât să se asigure vizibilitatea lo o distanță de cel puțin 100 m

* să execute lucrările sub perdea de apă, să asigure stropirea căilor de acces și a materialelor astfel încât să împiedice producerea prafului

* să nu depoziteze în perimetrul șantierului deșeurile rezultate în urma lucrărilor

* șantierul să fie împrejmuit cu panouri pe toată lungimea

* să asigure trasee pietonale pe toată durata lucrărilor de construcție