Cote de impozitare a veniturilor

Apropo.ro / 14.01.2002, 13:49
Cote de impozitare a veniturilor
Astfel, pentru un venit lunar de pina la 1,8 milioane de lei, cota de impozit va fi de 18%. Veniturile care se situeaza intre 1.800.001 lei si 4,6 milioane de lei vor fi impozitate lunar cu 324.000 de lei plus 23% din ceea ce depaseste 1,8 milioane de lei. Veniturile cuprinse intre

Astfel, pentru un venit lunar de pina la 1,8 milioane de lei, cota de impozit va fi de 18%. Veniturile care se situeaza intre 1.800.001 lei si 4,6 milioane de lei vor fi impozitate lunar cu 324.000 de lei plus 23% din ceea ce depaseste 1,8 milioane de lei.

Veniturile cuprinse intre 4.600.001 lei si 7,3 milioane de lei vor fi impozitate cu 968.000 de lei plus 28% din ceea ce depaseste 4,6 milioane de lei. Persoanele care obtin din salarii si pensii sume intre 7,3 milioane de lei si 10,2 milioane de lei vor plati ca impozit 1.724.000 de lei si o cota de 34% din sumele care depasesc 7,3 milioane de lei.

Pentru veniturile lunare de peste 10,2 milioane de lei, ordinul ministrului Finantelor prevede un impozit de 2.710.000 de lei plus o cota de 40% din ceea ce depaseste 10,2 milioane de lei.

Deducerea fiscala de baza pentru contribuabili este de 1,6 milioane de lei pe luna. De asemenea, incepind cu data de 1 ianuarie a anului viiitor, nivelul veniturilor din pensii scutite de impozit va fi majorat de la 2.479.000 de lei lunar la cinci milioane de lei lunar.

Suma neimpozabila pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc si din premii in bani sau in natura este de sase milioane de lei.

Ordinul ministrului Finantelor stabileste si baremul anual pentru platile anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2002. In acest sens, veniturile anuale de pina la 21,6 milioane de lei vor fi impozitate cu o cota de 18%. Persoanele care obtin anul viitor venituri cuprinse intre 21.600.001 de lei si 55,2 milioane de lei vor plati o suma de 3.888.000 de lei si 23% din ceea ce depaseste 21,6 milioane de lei.

Veniturile anuale cuprinse intre 55.200.001 de lei si 87,6 milioane de lei vor fi impozitate cu 11.616.000 de lei plus o cota de 28% din sumele care depasesc 55,2 milioane de lei. Pentru venituri intre 87.600.001 de lei si 122,4 milioane de lei, impozitul va fi de 20.688.000 de lei, plus o cota de 34% aplicata veniturilor care depasesc 87,6 milioane de lei.

Pentru veniturile de peste 122,4 milioane de lei, ordinul ministrului Finantelor stabileste plata unei sume de 32, 520 milioane de lei si a unei cote de 40% pentru sumele care depasesc 122,4 milioane de lei.

Deduceri personale – suplimentare:
– 0,5 * 1.600.000 lei pe luna, pentru sotul/sotia, copiii sau alti membrii de familie, aflati in intretinere;
– 1,00 * 1.600.000 lei pe luna, pentru invalizi de grad I;
– 0,50 * 1.600.000 lei pe luna pentru invalizi de grad II.

Nu se considera persoane aflate in intretinere: persoanele a caror venituri (impozabile si scutite) depasesc sumele reprezentind deducerile personale; care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane.

Nu se considera persoane aflate in intretinere: persoanele care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, a legumelor si a zarzavaturilor in sere, in solarii amenajate in acest scop si in sistem irigatm a arbustilor si plantelor decorative, a ciupercilor si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata; persoanele ale caror venituri din cresterea animalelor, precum si din din valorificarea altori bunuri din gospodarie sint peste nivelul celor pentru acordarea ajutorului social.

Venituri din activitati independente: venituri din activitati comerciale; venituri din profesii liberale; venituri din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod independent si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.

Cheltuieli nedeductibile: amenzile, majorarile de intirziere si penalitatile, altele decit cele de natura contractuala; donatiile de orice fel; cheltuielile de sponsorizare sau mecenat, care depasesc limitele prevazute de lege (5%); cheltuielile de protocol, care depasesc limita de 0,25% din venitul brut din care s-au dedus cheltuielile deductibile, exclusiv cele de protocol; ratele aferente creditelor angajate; dobinzile aferente creditelor angajate pentru cumpararea de mijloace fixe, in cazul in care dobinda este cuprinsa in valoare de intrare a bunurilor respctive; cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si drepturilor amortizabile din Registrul bancar; valoarea bunurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile.

Cheltuieli nedeductibile: sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale; impozitul pe venit suportat de catre platitorul venitului in contul beneficiarului de venit; sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura indemnizatiei zilnice de delegare sau de detasare si diurna, acordate pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, care depasesc limitele stabilite prin HG.

Cheltuielile pe venit datorat, precum si impozitul pe venitul realizat in strainatate; sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei contribuabilului; cheltuielile cu bunurile din patrimoniul afacerii, utilizate si in scop personal, si bunurilor din patrimoniul personal, utilizate in scopul afacerii, sint deductibile in limitele ce se vor stabili prin HG; cheltuielile corespunzatoare veniturilor ale caror surse se afla pe teritoriul României sau in strainatate, care sint neimpozabile sau sint scutite de impozit pe venit.

Venitul net din drepturi de proprietate intelectuala:
Venit = venituri – cota forfetara
– contributii Incasate de cheltuieli * obligatorii (in bani si in natura)
* 25% cota generala

40% pentru opere de arta monumentala;
0% pentru veniturile realizate de mostenitori, dar se vor deduce sumele cuvenite organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor.

Plati anticipate in contul impozitului pe venit: 15% din venitul brut incasat pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuala; 10% din venitul brut incasat, ca urmare a valorificarii de bunuri in regim de consignatie, cu exceptia celor din patrimoniul personal; 10% din venitul incasat, ca urmare a unor activitati desfasurate in baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial.

Cheltuieli deductibile: contributia pentru protectia sociala a somerilor (1%); contributia pentru asigurarile sociale de sanatate (7%); contributia individuala pentru asigurari sociale (11,67%); alte contributii obligatorii stabilite prin lege; 15% din deducerea personala de baza, acordata cu titlu de cheltuieli profesionale, o data cu deducerea personala de baza la acelasi loc de munca (1.600.000 * 15% = ?); deducere personala de baza (1.600.000 lei); deducerea personala suplimentara (in functie de situatia specifica a fiecarui salariat, respectiv a persoanelor aflate in intretinerea acestuia).

Criterii specifice de impunere a unor venituri de natura salariilor: a) nu se cumuleaza cu celelalte venituri salariale din luna: salarii sau diferente de salarii stabilite pe baza de hotarire judecatoreasca definitiva si irevocabila. Se impoziteaza cu 20% (venit brut – contributie obligatorii); primele de vacanta acordate pe linga indemnizatia de concediu. Se impoziteaza distinct prin aplicarea baremului lunar de impunere (prima de vacanta – contributia pentru asigurarile sociale de sanatate); b) se ditribuie pe lunile la care se refera si se impoziteaza prin cumul cu veniturile aferente lunilor respective: indemnizatiile de concediu de odihna.

Veniturile din dividende si dobinzi: veniturile din dividende distribuite si sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii se impoziteaza cu cota de 5% din suma acestora; veniturile sub forma de dobinzi, precum si din titluri de participare la fonduri deschise de investitii la pretul de rascumparare este mai mare decit pretul de cumparare, se impoziteaza cu cota de 1% din suma acestora.

Alte venituri: venituri obtinute din jocuri de noroc; venituri obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si alte parti sociale; premii si prime in bani si/sau in natura, altele decit cele scutite sau care se impoziteaza ca salarii; sint scutite veniturile din jocuri de noroc, premiile sau primele sub valoarea de 4.770.000 lei (sem. I/2001) pentru fiecare cistig realizat, de la acelasi platitor, intr-o singura zi.

Reportarea pierderilor: pierderile din activitati independente se pot acoperi din alte venituri, mai putin veniturile din salarii; pierderile inregistrate in strainatate se acopera din veniturile obtinute in strainatate (in aceeasi tara); pierderile se pot recupera pe o perioada de cinci ani.

Sursa: (MEDIAFAX)