Daca doriti sa vindeti apartamentul

Apropo.ro / 08.12.2006, 14:11
Daca doriti sa vindeti apartamentul
Autentificarea actului de vânzare-cumparare în cazul apartamentelor de bloc se face doar în conditiile în care proprietarul face dovada achitarii la zi a obligatiilor aferente proprietatii pe care doreste sa o vânda, in conformitate cu art. 15 al. (2) din OG nr.


Autentificarea actului de vânzare-cumparare în cazul apartamentelor de bloc se face doar în conditiile în care proprietarul face dovada achitarii la zi a obligatiilor aferente proprietatii pe care doreste sa o vânda, in conformitate cu art. 15 al. (2) din OG nr. 85/2001, aprobata prin Legea nr. 234/2002.

Locuitorii sectorului 3 care doresc sa-si vânda apartamentele au nevoie de urmatoarele acte:

– adeverinta tipizata eliberata în trei exemplare originale de catre administratorul de bloc care atesta ca nu are restante la cotele de întretinere;

– ultima chitanta cu care a achitat cota de întretinere (copie si original);

– copie dupa ultima lista de întretinere afisata la avizier semnata si stampilata de catre presedintele asociatiei de proprietari conform cu originalul;

– BI sau CI (copie si original) al persoanei în cauza;

– dupa caz, (daca îl reprezinta altcineva) procura notariala si BI – CI (copie si original) al persoanei care îl reprezinta.

Actele se depun la Serviciul Relatii cu Asociatiile de Proprietari (str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5, tel. 341.07.14 sau 340.40.11 interior 407, 408 si 409 ; program de lucru cu publicul: luni, marti si miercuri între orele 09.00-16.30 si joi 09.00-18.30.

Primaria sectorului 3