Guvernul are o nouă taxă pentru români

De: Carmen Ulian / 31.07.2014, 13:40
Guvernul are o nouă taxă pentru români
Noua taxă vizează persoanele fizice și juridice care nu-și declară impozitele în cuantum mai mare de 50 de lei datorate statului și care sunt descoperite de Fisc.

Persoanele fizice și firmele care nu își declară impozitele datorate statului, obligații care sunt însă descoperite de Fisc în cuantum mai mare de 50 lei, vor fi obligate să achite o „penalitate de nedeclarare” de minimum 10% din sumă, care va fi majorată la 100% dacă datoria rezultă din evaziune. Persoanele fizice și firmele care vor plăti această penalitate de nedeclarare nu vor fi însă scutite de achitarea celorlalte plăți, reprezentând dobânzi și penalități de întârziere, aferente datoriilor.

Pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate și stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizii de impunere, contribuabilii/plătitorii vor datora o penalitate de nedeclarare de 10% din aceste obligații nedeclarate, dacă suma stabilită nu depășește 25% față de fiecare creanță fiscală declarată într-o perioadă fiscală, și de 25% din obligații, dacă suma stabilită depășește 25% față de fiecare creanță fiscală declarată.

Cuantumul penalității va avea însă și o limită maximă, respectiv va fi de 100.000 lei ori de câte ori, prin aplicarea procentelor, aceasta depășește 100.000 lei.

Citește mai multe detalii despre noua taxă a Guvernului, pe Gândul.info