Instrainarea apartamentului fara aviz de la primarie

Apropo.ro / 25.09.2007, 13:13
Instrainarea apartamentului fara aviz de la  primarie
Primaria Sectorului 3 anunta ca potrivit noilor reglementari în domeniu, persoanele care doresc sa-si înstraineze apartamentele nu mai au nevoie pentru încheierea contractului de vânzare de un aviz eliberat de la administratia locala. Potrivit Legii


Primaria Sectorului 3 anunta ca potrivit noilor reglementari în domeniu, persoanele care doresc sa-si înstraineze apartamentele nu mai au nevoie pentru încheierea contractului de vânzare de un aviz eliberat de la administratia locala.

Potrivit Legii 230/2007, privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, notarii pot autentifica actele de înstrainare numai pe baza unei adeverintae eliberate de asociatia de proprietari în original cu semnatura presedintelui si administratorului.

Legea 230/2007 mentioneaza ca proprietarii ce isi instrainteaza apartamentele trebuie sa fie la zi cu plata cheltuielilor catre asociatiile de proprietari. Proprietarii trebuie de asemenea, sa prezinte si o adeverinta din partea asociatiei, adeverinta ce trebuie semnata si stampilata de presedintele si adimistratorul aociatiei. Un alt articol din Lege prevede faptul ca in cazul existentei unor datorii catre asociatia de proprietari, înstrainarea proprietatii se poate face numai daca se introduce în contract o clauza privitoare la preluarea datoriilor de catre cumparator.