Modificari de trasee RATB, din cauza unui cros in Bucuresti

Redacția / 25.04.2009, 09:00
Modificari de trasee RATB, din cauza unui cros in Bucuresti
Crosul care se va desfasura pe 26 aprilie, intre orele 10:30-11:30, in Bucuresti, va da peste cap traficul rutier.

Crosul care se va desfasura duminica, 26 aprilie, intre orele 10:30-11:30, pe Bd. M. Kogalniceanu, intre Str. Vasile Parvan si Podul Operei, respectiv pe Splaiul Independentei intre Podul Operei si Podul Cotroceni, va da peste cap traficul rutier.

Astfel, din dispozitia Brigazii de Politie Rutiera, incepand cu ora 10:00, mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB) din zona vor circula pe trasee modificate:

Liniile 61 si 62 vor functiona pe traseul de baza intre cartierul Militari si intersectia Sos. Cotroceni/Str. Dr. Marinescu, apoi prin Str. Dr. Marinescu, Bd. Eroii Sanitari, Str. Sf. Elefterie, Bd. Eroilor, apoi pe un traseu comun cu linia 96 pana la Depoul Alexandria, unde vor intoarce prin Sos. Alexandriei, Str. Antiaeriana, Drumul Sarii, Str. Razoare, Sos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independentei, Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcanescu, Bd. Garii de Nord, Gara de Nord, Str. Witing, Cal. Plevnei, Str. Constantin Noica, Sos. Cotroceni, apoi traseul actual.

Liniile 69, 71, 90, 91 si 93 (ramura de vest) vor functiona pe traseul de baza intre cartierul Drumul Taberei si intersectia Drumul Taberei/Bd. Vasile Milea apoi prin Drumul Taberei, Drumul Sarii, Str. Razoare, Sos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Bd. Eroii Sanitari, cu intoarcere prin Str. Sf. Elefterie, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

Liniile 69 si 90 (ramura de est) vor functiona pe traseul de baza intre cartierul Baicului, respectiv Vatra Luminoasa si intersectia Bd. Regina Elisabeta/Cal. Plevnei, apoi prin Cal. Plevnei pana la ,,Vasile Parvan’’(cap linii 66, 70 si 92), cu intoarcere prin Str. Vasile Parvan, Bd. M. Kogalniceanu, Bd. Regina Elisabeta, apoi traseul de ducere.

Linia 96 va functiona pe traseul de baza intre cartierul Alexandria si intersectia Bd. Eroilor/Bd. Eroii Sanitari, apoi prin Bd. Eroii Sanitari, cu intoarcere prin Str. Sf. Elefterie, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

Liniile 104 si 124 vor functiona pe traseul de baza intre cartierul Vatra Luminoasa, respectiv Vitan si intersectia Splaiul Independentei/Str. B. P. Hasdeu unde vor intoarce pe Podul Hasdeu, Splaiul Independentei, Piata Unirii, apoi traseul actual.

Liniile 122, 137 si 238 vor functiona de la Piata Universitatii prin Bd. Regina Elisabeta, Cal. Plevnei, Str. Stirbei Voda, Bd. Eroilor, apoi traseul actual. Celalalt sens nu se modifica.

Linia 123 va functiona pe traseul de baza intre cartierul Vitan si intersectia Splaiul Independentei/Str. B. P. Hasdeu/Str. Vasile Parvan, apoi modificat prin Str. Vasile Parvan, Cal. Plevnei, Str. Barierei, Str. Fluviului, Bd. Dinicu Golescu, cu intoarcere prin Str. Witing, Cal. Plevnei, Str. Vasile Parvan, Splaiul Independentei, Piata Unirii, apoi traseul actual.

Linia 236 va functiona pe traseul de baza intre cartierul Militari si intersectia Sos. Cotroceni/Bd. Gh. Marinescu, apoi prin Bd. Gh. Marinescu, Bd. Eroii Sanitari, cu intoarcere prin Str. Elefterie, Bd. Eroilor, Str. Dr Bagdasar, Sos. Pandurilor, Bd. Geniului, Bd. Iuliu Maniu, apoi traseul actual.

Linia 336 va functiona pe traseul de baza intre cartierul Militari si intersectia Bd. Iuliu Maniu/Bd. Geniului, apoi prin Bd. Geniului, Sos. Pandurilor, Str. Dr Rainer, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Cal. Plevnei, Str. Vasile Parvan, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, Piata Rosetti, cu intoarcere prin Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Cal. Plevnei, Str. Stirbei Voda, Bd. Eroilor, Str. Dr Bagdasar, Sos. Pandurilor, Bd. Geniului, Bd. Iuliu Maniu, apoi traseul actual.

Linia 601 va functiona pe traseul de baza intre Piata Rosetti si intersectia Bd. Regina Elisabeta/Cal. Plevnei/ Bd. M. Kogalniceanu, apoi modificat prin Cal. Plevnei, Sos. Orhideelor, Splaiul Independentei, apoi traseul actual, iar pe sensul opus de la Podul Grozavesti prin Sos. Orhideelor, Cal. Plevnei, Str. Vasile Parvan, Bd. M. Kogalniceanu, apoi traseul actual.