Parcările auto de la blocuri, la minimum 10 metri distanță de imobile!

De: Carmen Ulian / 20.05.2014, 17:15
Parcările auto de la blocuri, la minimum 10 metri distanță de imobile!
Ministerul Sănătății a emis un ordin prin care sunt interzise parcările la mai puțin de zece metri de imobil și reparațiile auto realizate în parcare.

Spațiile amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației din zona respectivă se vor amenaja la o distanță de minimun 10 metri de ferestrele camerelor de locuit. În aceste spații este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, precum și realizarea activităților de reparații și întreținere auto.

Actul normativ emis de Ministerul Sănătății mai prevede că la stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit vor fi precizate și amplasamentele unor dotări tehnico-edilitare între care „platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere„.

Aceste platforme vor fi amenajate la distanță de minimum 10 metri de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere, vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie.

Tot la stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit va fi precizat un amplasament destinat spațiilor de joacă pentru copii -amenajate și echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor.

Același act normativ face referire la amplasarea unor unități de producție sau servicii în vecinătatea blocurilor, fiind impusă, de asemenea, o distanță minimă față de ferestrele imobilelor de locuit. „Unitățile cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii, precum spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie etc., care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor„, se arată în normele anexate ordinului.

Citește mai multe detalii despre actul normativ despre normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, pe Mediafax.ro