Proiect de lege al MEC privind debranșarile

Apropo.ro / 11.03.2004, 18:05
Proiect de lege al MEC privind debranșarile
Înlocuirea sistemului de încalzire dintr-un imobil și debranșarile individuale de la sistemul centralizat de energie termica vor fi permise doar dupa obținerea avizului autoritaților locale și a acordului exprimat în unanimitate de proprietari, potrivit unui

Înlocuirea sistemului de încalzire dintr-un imobil și debranșarile individuale de la sistemul centralizat de energie termica vor fi permise doar dupa obținerea avizului autoritaților locale și a acordului exprimat în unanimitate de proprietari, potrivit unui proiect de lege.

Proiectul, inițiat de Ministerul Economiei și Comerțului (MEC), reglementeaza modul de desfașurare a activitaților de producere, transport, distribuție și furnizare aneregiei termice în sistem centralizat și prevede obligația montarii mijloacelor de masurare a energiei termice în punctele de delimitare/separare, precum și repatizarea costurilor în cazul consumatorilor colectivi.

Modalitatea de repartizare a acestor costuri va fi stabilita prin lege speciala.

Potrivit propunerii MEC, serviciul de energie termica poate fi întrerupt numai în caz de forța majora, în perioada programata pentru revizuie și în situația în care abonații nu își achita obligațiile financiare. Consumatorii vor fi informați în detaliu asupra condițiilor de întrerupere.

De asemenea, consumatorii nu pot modifica instalațiile de încalzire centrala aferente cladirii decît în baza documentației tehnice aprobate de distribuitorul/furnizorul de energie termica.

Locatarii vor fi obligați sa permita accesul reprezentanților distribuitorului/furnizorului la instalațiile de utilizare a energiei aflate în folosința sau proprietate, pentru verificari periodice sau pentru debranșare în caz de neplata sau avarie.

Proprietarii vor avea, în schimb, acces la echipamentele de masurare a energiei termice, chiar daca acestea se afla în sediul distribuitorului/furnizorului.

Contractul de furnizare a energiei termice va putea fi încheiat atît cu consumatorii individuali, cît și cu cei colectivi. În cazul consumatorilor colectivi, contractul va fi însoțit obligatoriu de convenții, care vor fi încheiate numai pentru consumatorii care și-au instalat dispozitive de reglare a consumului individual de energie termica și sisteme de repartizare a costurilor.

În ceea ce privește prețurile reglementate, acestea sînt stabilite, modificate și ajustate pe baza metodelor aprobate de autoritatea competenta. La calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificative ale activitaților de producere, transport, distribuție și furnizare, cheltuielile pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului, costurile pentru protecția mediului, precum și „o cota rezonabila de profit”, se arata în proiectul de lege.

Prețurile vor fi aceleași pentru consumatori, persoane fizice sau juridice, în condiții similare de furnizare, urmînd ca Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Serviciilor Comunale sa elaboreze, în termen de șase luni, metodologiile de stabilire a prețului compus pentru energia termica furnizata, luînd în considerare ponderea costurilor fixe și variabile.

Prețul compus va deveni operant dupa eliminarea subvenției și încheierea operațiunilor de contorizare.

Guvernul va reduce treptat, pîna la eliminare, fondurile alocate ca subvenții pentru energia termica, iar sumele astfel disponibile vor fi utilizate pentru modernizarea, retehnologizarea și eficientizarea sistemelor centralizate de încalzire.

O data cu reducerea graduala a subvențiilor vor fi asigurate ajutoare pentru încalzirea familiilor și a persoanelor singure cu venituri reduse. Pîna la eliminarea subvențiilor pentru energia termica furnizata populației, persoanele fizice vor plati prețul național de referința.

Înființarea, organizarea, conducerea și coordonarea serviciului public de alimentare cu energie termica va constitui atributul exclusiv al autoritații administrației publice locale, care va aviza și propunerile operatorilor pentru prețurile de furnizare a energiei.

Proiectul de act normaiv mai acorda autoritaților locale posibilitatea de a se asocia între ele sau cu alte persoane juridice, române ori straine, pentru constituirea unor societați comerciale cu capital public/mixt, care sa gestioneze serviciul public de alimentare cu energie termica.

Investițiile cae vor fi realizate în domeniul energiei termice din fondurile proprii ale operatorului vor ramîne în proprietatea acestuia pe toata durata contratului, daca nu se va conveni altfel.

Astfel de investiții vor beneficia de toate facilitațile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacției, care vor ramîne valabile pe perioada stabilita prin contractul de concesiune, cu excepția cazurilor cînd între timp sînt adoptate alte dispoziții legale favorabile concesionarului.

Proiectul de lege privind energia termica prevede și o serie de sancțiuni pentru încalcarea normelor legale. Astfel, întreținerea necorespunzatoare a sistemului, practicarea altor prețuri decît cele stabilite de autoritați și refuzul nejustificat de a permite accesul utilizatorilor la rețea vor fi sancționate cu amenzi cuprinse între doua și cinci milioane lei.

Consumul de energie termica fara contract va fi tratat ca infracțiune, pedepsele mergînd de la trei luni la doi ani.

Mediafax