REGULAMENTUL CONCURSULUI „Gaseste imaginile pereche si castigi premiile AXN!”

Redacția / 31.05.2011, 16:44
REGULAMENTUL CONCURSULUI „Gaseste imaginile pereche si castigi premiile AXN!”
Citeste regulamentul concursului "Gaseste imaginile pereche si castigi premiile AXN!"

Art. 1 Organizator

MEDIAFAX GROUP S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu,
nr 62-66, etaj 6, camera 42, Sector 2, CUI: RO 27199522, Nr.
Inregistrare Registrul Comertului: J40/6876/2010.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe
parcursul desfasurarii concursului, cu mentiunea ca eventualele
modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si publicului
cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare. Participantii
si publicul vor fi instiintati prin intermediul paginii de web pe
care este publicat prezentul regulament.

Art. 2 Durata concursului si aria de
desfasurare

Concursul „Gaseste imaginile pereche si castigi premiile AXN!”
se deruleaza in perioada 1- 20 iunie 2011, ora 12:00. Concursul are
valabilitate pe intreg teritoriul Romaniei.

Art. 3 Conditiile de participare

Concursul se desfasoara exclusiv pe Internet, pe site-ul
www.apropo.ro

Are drept de participare orice vizitator care indeplineste toate
conditiile de mai jos:

• este cetatean roman sau cetatean strain rezident in
Romania;

• are 14 ani impliniti la data inceperii concursului, 1 iunie
2011;

• acceseaza in intervalul de concurs site-ul www.apropo.ro,
joaca jocul AXN, acumuleaza cel putin 4.000 de puncte si se inscrie
in concurs folosind formularul de de la finalul jocului

• este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicata
concursului, in cazul in care este desemnat castigator al
concursului;

• confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament Oficial
si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile
precizate de acesta;

• este abonat la newsletter-ul zilnic Apropo.ro in momentul
desemnarii castigatorilor

Nu pot participa la aceasta promotie angajatii Mediafax Group,
precum si rudele de gradul I ale acestora, sotii / sotiile lor.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat in
situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false,
eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Art.4 Protectia datelor personale

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in
conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul
de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a
se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre
participanti la inscrierea in concurs exlusiv in scopul anuntarii
si idetificarii castigatorului.

Art. 5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe site-ul www.apropo.ro si
din bannerele de promovare.

Concursul „Gaseste imaginile pereche si castigi premiile AXN!”
se desfasoara in perioada 1 – 20 iunie 2011, ora 12:00. Concursul
va avea 3 premii de cate 400 RON fiecare, iar castigatorii vor fi
desemnati prin tragere la sorti in datele de 6, 13 si 20 iunie
2011.

Concursul are trei
etape:

– prima etapa: 1-6 iunie, ora 12:00

– a doua etapa: 6 iunie, ora 12:00 – 13 iunie, ora 12:00

– a treia etapa: 13 iunie, ora 12:00 – 20 iunie, ora 12:00

Mecanismul
concursului este:

• utilizatorii intra pe Apropo.ro in intervalul de concurs 1-20
iunie, ora 12.00

• acumuleaza in jocul AXN cel putin 4.000 de puncte in timpul
unei etape de concurs; la finalul fiecarei etape, la ora 12:00 se
vor reseta scorurile

• se inscriu folosind formularul de inscriere de la sfarsitul
jocului; inscrierea se face pentru fiecare etapa in parte

• in datele de 6, 13 si 20 iunie 2011 vor fi extrasi prin
tragere la sorti 3 castigatori, cate unul in fiecare zi de
extragere.

La tragerile la sorti vor participa toti utilizatorii care
respecta cerintele prezentului Regulament: toti jucatorii care au
acumulat cel putin 4.000 de puncte si au completat formularul de
inscriere de la finalul jocului in cadrul unei etape de concurs si
care sunt abonati la newsletter-ul zilnic Apropo.ro la data
efectuarii extragerii.

Un utilizator se poate inscrie o singura data la tragerea la
sorti aferenta unei etape, dar se poate inscrie in toate cele 3
etape. Verificarea se va face de catre Organizator pe baza adresei
de email.

Un participant poate castiga o singura data, chiar daca s-a
inscris cu mai multe adrese de email la concurs.

Art. 6. Premii

Concursul „Gaseste imaginile pereche si castigi premiile AXN!”
va avea 3 premii de cate 400 ron fiecare, oferite prin tragere la
sorti, cate unul pentru fiecare etapa.

Valoarea totala a premiilor oferite in concurs este de: 1.200
ron, TVA inclus.

Art. 7. Desemnarea si anuntarea
castigatorilor

Concursul „Gaseste imaginile pereche si castigi premiile AXN!”
va avea 3 castigatori desemnati prin trageri la sorti efectuate
online in datele de 6, 13 si 20 iunie 2011. Toate extragerile vor
avea loc la ora 12:00.

La tragerea la sorti a fiecarei etape vor participa toti
utilizatorii care au completat corect si complet formularul de
inscriere, au acumulat minim 4.000 de puncte in cadrul etapei si
sunt abonati la newsletter-ul zilnic al site-ului Apropo.ro la
momentul efectuarii extragerilor.

Utilizatorii desemnati castigatori vor fi exclusi din lista
participantilor la extragerile ulterioare din cadrul acestui
concurs.

Pentru corectitudinea concursului, Organizatorul isi rezerva
dreptul de a descalifica utilizatorii suspectati de tentative de
fraudare, fara a fi nevoie sa ofere explicatii suplimentare.

Numele celor 3 castigatoril vor fi afisate pe site-ul
www.apropo.ro, in pagina de concurs.

Utilizatorii vor fi descalificati si vor pierde dreptul asupra
premiilor daca au furnizat date de contact eronate /incomplete si
nu pot fi contactati in maxim 72 de ore de la data desemnarii
lor.

Pe toata durata concursului, castigatorii au la dispozitie 48 de
ore din momentul contactarii lor de catre Organizator pentru a
trimite copie dupa buletin/carte de identitate pentru validare.
Daca nu trimit datele solicitate in intervalul mentionat, acestia
vor fi descalificati.

Daca Organizatorul este nevoit sa descalifice unul din cei 3
castigatori, premiul va fi acordat unui alt utilizator extras prin
acelasi mecanism de tragere la sorti.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii
castigatorilor din motive care nu tin de el.

Castigatorii vor intra in posesia premiilor in maxim 30 de zile
lucratoare, astfel:

• Daca este din Bucuresti, castigatorul isi va ridica premiul de
la sediul Organizatorului din str. Aurel Vlaicu, nr.62-66, sector
2. Data si ora ii vor fi comunicate telefonic. Castigatorul va
prezenta Organizatorului buletinul sau cartea de identitate.

• Daca este din afara Bucurestiului, castigatorul va primi
premiul prin transfer bancar sau mandat postal, costurile fiind
suportate de catre Organizator. Pentru a intra in posesia premiului
castigatorul trebuie sa trimita pe fax / mail Organizatorului o
copie dupa buletin sau cartea de identitate si contul in lei in
care doreste sa fie virat premiul.

Premiul va fi expediat prin mandat postal numai la adrese de pe
teritoriul Romaniei.

– Pentru castigatorii cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani
premiile vor fi inmanate numai in prezenta parintilor sau a
tutorelui legal.

Art. 8. Informarea publicului

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, in mod
gratuit, pe site-ul www.apropo.ro, dar si prin solicitare pe adresa
Organizatorului. Participarea la acest concurs implica
obligativitatea respectarii prevederilor prezentului
Regulament.

Art. 9. Intreruperea concursului

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau
printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa
anunte publicul prin intermediul a cel putin o televiziune
nationala sau un cotidian national.

Art. 10. Taxe si impozite aferente

Organizatorul campaniei este raspunzator pentru impozitul
datorat conform legii pentru veniturile obtinute din Concurs,
impozit pe care Organizatorul campaniei este obligat sa il
calculeze si sa il plateasca in beneficiul castigatorilor.

Art. 11. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre MEDIAFAX GROUP S.A. si
participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale
amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale
amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre
solutionare instantelor romane competente.