Rezervația naturală „Dealul cu Lilieci” Cernățești, județul Buzău

De: Carmen Ulian / 08.05.2014, 14:45
Rezervația naturală „Dealul cu Lilieci” Cernățești, județul Buzău
România are o rezervație naturală de aproape 10,59 hectare cu liliac sălbatic. Aceasta se află în comuna Cernățești din Buzău.

Dealul cu Lilieci se întinde pe 10,59 hectare și se află la poalele munților Buzăului, în partea vestică a comunei Cernățești, pe Dealul Săpoca.

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, cu rol de protecție pentru specia floristică de liliac sălbatic (Syringa vulgaris).

Dealul cu Lilieci Cernățești, Buzau, foto: MediafaxFoto

Dealul cu Lilieci Cernățești, Buzău

În arealul rezervației alături de liliac mai sunt întâlnite specii arboricole de stejar pufos (Quercus pubescens), cer (Quercus cerris), gârniță (Quercus frainetto); arbusti cu specii de: (scumpie (Cotinus coggygria), mojdrean (Fraxinus ornus), cărpiniță (Carpinus orientalis), precum și specii ierboase de alior (Euphorbia cyparissias), măciuca ciobanului (Echinops ruthenicus), rușcuță de primăvară (Adonis vernalis L.), unghia găii (Artagalus glycyphyllos) sau cârcel (Ephedra distachya).

Pentru a ajunge aici, o poți lua pe drumul județean (DJ203K) ce leagă satul Săpoca de Vlădeni. De aici se ajunge în lunca dreaptă a văii Slănicului (afluent al râului Buzău), pe partea vestică a satului Cernățești.