Taxele si impozitele se pot plati pana la 1 octombrie

Apropo.ro / 24.09.2007, 10:25
Taxele si impozitele se pot plati pana la 1 octombrie
Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1 aduce la cunostinta cetatenilor obligativitatea achitarii anuale a impozitului sau a taxei pe cladiri, a impozitului sau a taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, în doua rate egale, pâna la data de 31


Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1 aduce la cunostinta cetatenilor obligativitatea achitarii anuale a impozitului sau a taxei pe cladiri, a impozitului sau a taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, în doua rate egale, pâna la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.

Ziua de 30 septembrie este zi nelucratoare, contribuabilii care datoreaza impozite/taxe pe cladiri, impozite/taxe pe teren, impozite pe mijloacele de transport pot achita sumele datorate pentru a doua rata, inclusiv pâna la data de 1 octombrie 2007, la unul din sediile Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 1, fara a se percepe majorari de întârziere.

Se mai aduce la cunostinta ca neplata la data scadenta a sumelor datorate, in contul impozitelor si taxelor locale, va duce la penalizari de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.