Facilitati pentru pensionarii bolnavi

Apropo.ro / 23.08.2004, 16:43
Facilitati pentru  pensionarii bolnavi
Pensionarii ale caror venituri lunare nu depașesc 6 milioane lei beneficiaza de medicamente compensate cu 90%. Pentru a obține rețetele, trebuie sa parcurga urmatoarele etape: * sa se prezinte la medicul de familie pe lista caruia figureaza; * sa-i dovedeasca, prin prezentarea

Pensionarii ale caror venituri lunare nu depașesc 6 milioane lei beneficiaza de medicamente compensate cu 90%. Pentru a obține rețetele, trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

* sa se prezinte la medicul de familie pe lista caruia figureaza;

* sa-i dovedeasca, prin prezentarea talonului de pensie, ca veniturile sale lunare sunt sub 6 milioane lei, așa cum se specifica în actele normative care reglementeaza compensarea de 90%;

* sa atașeze la talonul de pensie o declarație pe proprie raspundere, din care sa reiasa ca nu realizeaza alte venituri. Declarația se prezinta medicului de familie o singura data, la ridicarea primei rețete compensate 90%, și va fi atașata fișei pacientului. Daca, în timp, situația veniturilor sale se schimba, pensionarul va aduce la cunoștința medicului de familie aceasta modificare printr-o noua declarație pe proprie raspundere.

Rețetele pentru medicamente compensate cu 90%, eliberate pentru boli cronice, sunt valabile 30 de zile de la data prescrierii.

Medicamente gratuite pentru pensionarii cardiaci

Pensionarii cu venituri lunare sub 6 milioane lei beneficiaza de tratamente gratuite pentru anumite boli cardiovasculare, respiratorii și psihice. În acest sens, s-au semnat protocoale între CNAS, Novartis (Programul Inimi pentru inimi) și GlaxoSmithKline (Programul „Seretide și Seroxat”).

Așadar, pensionarii cuprinși în aceste programe nu mai trebuie sa scoata nici un ban din buzunar, pentru medicamente de ultima generație: Diovan, Cibacen, Lescol XL, Lescol, Seretide și Seroxat. Pentru a intra în posesia acestor medicamente, pensionarii trebuie sa se prezinte la medicul de familie sau la specialistul din ambulatoriu cu urmatoarele documente:

* talonul de pensie;

* declarație pe proprie raspundere ca nu realizeaza alte venituri decat din pensie sau pensii cumulate în cuantum de pana la 6 milioane lei. Declarația nu trebuie legalizata și se prezinta medicului o singura data, la prima consultație.

Medicul curant elibereaza, pe langa rețeta gratuita, și un tichet al asiguratului. Cu acest tichet, pacientul se prezinta la farmaciile aflate în relație cu casele de asigurari de sanatate prin care se deruleaza aceste programe. Farmaciile care au aderat la programele respective și-au afișat la loc vizibil simbolurile programelor.