Comisia juridică a Senatului a avizat pozitiv amendamentul referitor la frecventarea orei de Religie

Apropo.ro / 28.04.2015, 15:00
Comisia juridică a Senatului a avizat pozitiv amendamentul referitor la frecventarea orei de Religie
Comisia juridică a Senatului a avizat propunerea Consiliului Consultativ al Cultelor din România, potrivit cărei elevii participă la ora de Religie sau se pot muta de la ora de religie a unui alt cult doar în urma unei cereri scrise, a lor dacă sunt majori, a părinților sau a tutorelui legal.

Membrii comisiei juridice a Senatului au discutat, marți, amendamentul Legii educației propus de către Consiliului Consultativ al Cultelor din România.

„Hristos a înviat!”, a spus reprezentantul acestui Consiliu, prezent la ședință, iar câțiva membri ai comisiei au răspuns :”Adevărat a-nviat!”.

„Mă numesc Ionuț Corduneanu, sunt vicarul administrativ al Patriarhiei Române. Punctul de vedere pe care-l susțin nu este doar al Patriarhiei Române, este al Consiliului Consultativentativ al Cultelor din România, adoptat în ședința din 28 februarie, 2015.(…) Camera Deputaților a adoptat un text care este aproape identic cu cel propus de Consiliului Consultativ al Cultelor din România”, a afirmat acesta. El a adăugat că noua formulare respectă decizia Curții Constituționale, elimină problemele birocratice pe care părinții ar fi fost nevoiți să le suporte și păstrează Religia în trunchiul comun al disciplinelor școlare.

Vicarul administrativ al Patriarhiei Române a dat citire textului pe care Consiliului Consultativ al Cultelor din România l-ar dori inclus în Legea educației, iar sSenatorii au avut doar observații legate de formă, nu și de conținut.

După câteva dezbateri, ei au căzut de acord asupra textului, iar președintele comisiei l-a adus la cunoștința celor prezenți.

„Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de Religie se face prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorului legal, iar schimbarea acestei opțiuni se face tot prin cerere scrisă. Prin această prevedere, că schimbarea opțiunii se poate face în scris, practic se introduce posibilitatea schimbării opțiunii, inclusiv renunțarea, se respectă drepturile și libertățile”, a spus Ovidiu Boboc, președintele comisiei, precizând totodată că formularea îi aparține comisiei de învățământ a Senatului.

Totodată, s-a căzut de acord și asupra prevederii care stipulează neluarea în calcul a Religiei la încheierii situației școlare.

„În cazul în care elevul nu frecventează orele de Religie, situația școlară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină”, se mai arată în finalul amendamentului.

Sursa MEDIAFAX