Credit ipotecar pentru construirea unei locuinte

Apropo.ro / 04.01.2007, 15:34
Credit ipotecar pentru construirea unei locuinte
ACTE NECESARE PENTRU PERSOANELE ÎNDREPTATITE SA PRIMEASCA SUBVENTII PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA PRIN CREDIT IPOTECAR, CONFORM O.G. NR. 51/2006: I. Cerere de subventie II. Acte justificative: a) copie autentificata de pe actul


ACTE NECESARE PENTRU PERSOANELE ÎNDREPTATITE SA PRIMEASCA SUBVENTII PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA PRIN CREDIT IPOTECAR, CONFORM O.G. NR. 51/2006:

I. Cerere de subventie

II. Acte justificative:

a) copie autentificata de pe actul de identitate al titularului cererii. În cazul tinerilor casatoriti în vârsta de pâna la 35 de ani fiecare, se depun si copii autentificate de pe actul de identitate al sotiei/sotului si de pe certificatul de casatorie;

b) daca este cazul, o adeverinta eliberata de primarul unitatii administrativ-teritoriale de domiciliu, din care sa rezulte ca se afla în cel putin una dintre urmatoarele situatii:

1. au ramas fara adapost în urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii datorita unor calamitati naturale ori a unor dezastre sau accidente de care nu se fac vinovati;

2. sunt evacuati din locuinte situate în constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecarile de teren, seismele, inundatiile;

3. sunt evacuati din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire catre fostii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului sau sunt chiriasi în astfel de locuinte;

c) declaratii notariale ale titularului cererii si, respectiv, ale membrilor familiei – sot/sotie, si/sau copii aflati în întretinerea acestuia/acesteia – ca nu au detinut si nu detin o locuinta în proprietate, ca nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub forma de subventii pentru o alta locuinta si ca este prima locuinta pe care o construiesc prin credit ipotecar. Pentru titularii de cereri si, respectiv, membrii familiei – sot/sotie si/sau copii aflati în întretinerea acestuia/acesteia -, care se încadreaza în situatiile prevazute la lit. b) pct. 1 si 2, declaratiile notariale se vor referi numai la nedetinerea în proprietate a unei alte locuinte decât cea afectata în urma unor calamitati naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati ori, dupa caz, numai la nedetinerea în proprietate a unei alte locuinte decât cea din care sunt evacuati datorita faptului ca aceasta este situata într-o constructie expusa unui risc major, cum ar fi alunecarile de teren, seismele, inundatiile;

d) extras de carte funciara, din care sa rezulte ca solicitantul de subventie detine un drept real asupra terenului pe care se realizeaza constructia locuintei;

e) documente edificatoare, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica autorizata în domeniul constructiilor civile, în conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin intermediul caruia se realizeaza constructia locuintei (certificatul de înmatriculare/înregistrare la registrul comertului si obiectul de activitate pe domenii, în conformitate cu prevederile din statutul propriu);

f) o copie de pe contractul de construire a locuintei;

g) graficul de executie a lucrarilor de constructie;

h) o fisa tehnica a constructiei, întocmita si certificata de antreprenorul general, pe baza modelului prevazut în anexa nr. 1. din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala.

Solicitarile si actele justificative necesare se depun la sediul Primariei Sectorului 2, Str. Chiristigiilor nr 11-13, Centrul de Relatii cu Publicul, Ghiseul 1, Program cu publicul :

Luni, Miercuri : 8.30 – 16.30

Marti, Joi : 8.30 – 18.30

Vineri : 8.30 – 14.00

Primaria sectorului 2