Misterele creştinătăţii – Pilat din Pont

Apropo.ro / 06.04.2009, 00:00
Misterele creştinătăţii - Pilat din Pont
Ce s-a întîmplat cu adevărat în ziua în care Iisus a fost crucificat? Şi cine l-a condamnat, de fapt, la moarte: guvernatorul roman sau marii preoţi?

Judecata lui Iisus Hristos este un moment definitoriu în istorie, o confruntare epică între doi oameni. Primul a devenit imaginea uneia dintre cele mai răspîndite şi influente religii, celălalt a rămas învăluit în mister. Este Pilat din Pont un om nevinovat sau este cel care l-a ucis pe Iisus?

Conform evangheliilor, Pilat a ordonat fără convingere crucificarea lui Iisus, spălîndu-se apoi pe mîini de orice responsabilitate. Biblia îl achită pe acesta, blamîndu-i, în schimb, pe marii preoţi. Însă mărturiile istorice tind să contrazică povestea biblică. Pilat fusese desemnat să menţină legea şi ordinea în Iudeea, acesta dobîndind în scurt timp reputaţia de a suprima cu brutalitate orice tentativă de rebeliune. Istoricul roman Filon scrie: “Era crud şi nu se dădea înapoi de la nimic. Sub guvernarea lui, peste tot domneau orgoliul, aroganţa şi insolenţa; ţara era jefuită, oprimată şi insultată în tot felul; oamenii erau trimişi la moarte fără a fi judecaţi mai înainte”.

Cînd marele preot Caiafa l-a acuzat pe Iisus de răzvrătire, conform adevărului istoric, Pilat n-ar fi trebuit să aibă vreo ezitare în a acuza un agitator care pretindea că este noul rege al iudeilor. Aşadar, de ce este portretizat Pilat într-o lumină favorabilă? Pentru că, după părerea multor istorici, semnatarii evangheliilor trebuiau să convingă Roma că ei nu îi sînt duşmani, în condiţiile în care noua mişcare creştină începuse să se răspîndească. Altă teorie susţine faptul că, o dată ce l-a întîlnit pe Iisus, Pilat a devenit credincios. Pare însă greu de crezut, din moment ce Pilat a fost “rechemat” de imperiu, fiind demis fiindcă, ironia sorţii, ordonase prea multe crucificări.

Documentar
Miercuri, 21.00, National Geographic

Săptămîna religioasă

Creştinismul s-a născut din convingerea că Iisus Hristos a înviat după ce a fost crucificat, acest eveniment fiind sărbătorit în fiecare an de Paşte. Dar ceea ce s-a întîmplat cu adevărat şi care sînt legendele care au apărut de-a lungul timpului constituie un subiect mereu pasionant pentru oameni de ştiinţă, teologi şi adepţi ai teoriei conspiraţiei.

Iisus: Anii pierduţi
– Viasat History, vineri, 19.00

Iisus Hristos este unul dintre cei mai importanţi oameni care au călcat vreodată pe Pămînt, dar locurile unde a fost între 12 şi 30 de ani nu sînt cunoscute. Timp de 2000 de ani, învăţaţii şi credincioşii au dezbătut de ce două decenii din viaţa lui Hristos sînt, pentru noi, pagini albe. Iar răspunsurile ar putea fi găsite într-o sursă evidentă: Biblia. În paginile Noului Testament, există indicii care aruncă lumină asupra vieţii lui Iisus în ”anii-lipsă” – ce convingeri a avut, pe cine a cunoscut şi cum a trăit.

Familia secretă a lui Iisus
– Viasat History, sîmbătă, 19.00

Documentarul dezvăluie povestea adevărată a familiei omeneşti a lui Iisus şi a felului cum a dăinuit aceasta timp de peste 300 de ani după moartea sa, jucînd un rol major în fondarea creştinismului. Filmul dezvăluie codul din Biblie care relevă cum a ”şters” Biserica familia lui Iisus din istoria oficială.

Mistere biblice descifrate
– D. World, duminică, 21.05

O nouă şcoală de gîndire susţine că marile dezastre naturale, cum ar fi vulcanii, asteroizii prăbuşiţi pe planeta noastră, încălzirea globală şi topirea calotei polareå fac parte din moştenirea Pămîntului. Toate s-au produs în trecut şi se vor mai produce. Conform acestei ştiinţe, megadezastrele de demult au fost înregistrate de primii oameni în legende, mituri primitive, cronici antice şi chiar în Biblie. Acest program studiază două dintre cele mai stranii mituri din Biblie: Exodul, apoi Sodoma şi Gomora. Acestea sînt poveşti miraculoase, dar noi descoperiri din geologie, arheologie, astronomie şi climatologie sugerează că s-ar putea referi la evenimente reale.

Iisus: Omul din spatele mitului
– D. World, duminică, 22.00

S-au purtat războaie în numele Lui şi milioane de oameni L-au adorat, dar cît de multe ştim cu adevărat despre Iisus ben Iosif din Galileea? Ce s-a întîmplat în anii din viaţa Lui despre care nu ştim nimic? Expert în studiul Bibliei, Kent Dobson scoate la lumină diverse dogme şi mistere, investigînd date concrete despre omul cunoscut sub numele de Iisus din Galileea.

Misterele creştinătăţii: Maria Magdalena
Joi, 21.00, National Geographic

După crucificare, ei i s-a arătat mai întîi Iisus, spunîndu-i să ducă vestea Învierii ucenicilor săi. Este mesajul care a transformat mişcarea Iisus dintr-o mică sectă într-o nouă religie mondială. Fără Maria Magdalena, se poate să nu fi luat naştere creştinătatea. Cu toate acestea, în loc să îi cinstească rolul, evangheliile nu scriu nimic despre ea, primele biserici creştine au calificat-o drept prostituată, în timp ce arta şi literatura occidentală au reinventat-o constant de-a lungul secolelor.