Concedierea salariatelor gravide, interzisă prin lege

De: Carmen Ulian / 04.03.2015, 15:00
Concedierea salariatelor gravide, interzisă prin lege
Angajatorilor le este interzis prin lege să concedieze salariatele gravide, după ce sunt informați în scris în acest sens. Dar, pentru a beneficia de protecție la locul de muncă, angajatele au de urmat o întreagă procedura.

Salariata care anunța angajatorul despre starea ei de graviditate nu poate fi concediată din motive care au o legătură directă cu acest aspect, stabilește Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, informează avocanet.ro.

Salariatele gravide sunt obligate să se prezinte la medic. Dacă nu fac acest lucru și nu informează angajatorul în scris că sunt însărcinate, acesta este scutit de obligația de a oferi protecție la locul de muncă.

Pentru a beneficia de protecție la locul de muncă, salariata trebuie mai întâi să se ducă la medicul de familie pentru a obține un document care să ateste că este însărcinată. „Salariata gravidă efectuează consultații prenatale la medicul de familie și, după caz, la medicul specialist, în vederea atestării stării sale fiziologice de graviditate”, este menționat în normele pentru aplicarea OUG nr. 96/2003.

În această situație, medicul de familie și/sau medicul specialist confirmă faptul că angajată este însărcinată prin completarea Carnetului gravidei și a Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei și lăuzei. De asemenea, pentru dovedirea stării de graviditate poate fi folosită și o adeverință medicală-tip.

Înștiințarea angajatorului se face – la compartimentul de resurse umane al firmei – prin depunerea unei copii a anexei, a unei cereri scrise cu informații despre starea de graviditate și, dacă este cazul, a unei solicitări de aplicare a măsurilor de protecție.

Copia documentului medical trebuie prezentată în cel mult cinci zile lucrătoare de la data eliberării.

„Angajatorul transmite copii de pe documentele depuse de salariata, în termen de zece zile lucrătoare de la data depunerii lor, medicului de medicină muncii, care asigură supravegherea stării de sănătate a angajaților din unitate, precum și inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea”, scrie în actul normativ.

După îndeplinirea acestor formalități, angajatorul și medicul de medicina muncii se ocupă de o apreciere a riscurilor la care este supusă salariata la locul ei de muncă, întocmind în acest sens un raport de evaluare. În cel mult 15 zile lucrătoare de la finalizarea raportului, salariata gravidă trebuie să primească o informare privind protecția maternității la locul de muncă. În acest document se includ rezultatele evaluării riscurilor și măsurile suplimentare de protecție ce trebuie respectate.

Conform OUG nr. 96/2003, salariata aflată în concediu de risc maternal nu poate fi data afară nici după revenirea la muncă, într-o perioadă ce se poate extinde cu până la șase luni.

Cu toate astea, interdicția impusă de lege nu este valabilă atunci când concedierea vine că urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, se arată în acest act normativ. Totodată, Codul muncii mai adaugă pe lista și situația în care angajatorul este în dizolvare.

Concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are obligația sa îl efectueze după naștere, în cadrul concediului pentru sarcina și lauzie cu durata totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condițiile legii.

Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depăși 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.