Veniturile din jocuri de noroc se impozitează în funcție de sumele câștigate

De: Carmen Ulian / 11.02.2015, 17:00
Veniturile din jocuri de noroc se impozitează în funcție de sumele câștigate
Codul fiscal s-a modificat în sensul că, din 13 februarie, se aplică un nou mod de impozitare a veniturilor obtinuțe din jocuri de noroc și premii.

OUG nr. 92/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 957 din 30 decembrie 2014, a modificat prevederile din Codul fiscal referitoare la veniturile obținute din jocuri de noroc și premii, iar noile reguli vor intra în vigoare din 13 februarie 2015. De asemenea, tot din 13 februarie vor fi abrogate și anumite dispoziții referitoare la taxa pe valoarea adăugată.

Veniturile din jocuri de noroc se vor impune, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 1% aplicată asupra tuturor sumelor încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc.

Veniturile din jocuri de noroc care vor depăși echivalentul a 15.000 euro se vor impozita cu 16%, iar veniturile mai mari de 100.000 euro se vor taxa cu 25%, se arată în actul normativ.

Actuala legislație prevede că veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reținere la sursă, cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net, care se calculează la nivelul câștigurilor realizate într-o zi de la același organizator sau plătitor. Această prevedere nu se va mai aplică din 13 februarie.

Noile reglementări vor abroga plafonul de scutire de 600 lei/zi (sumă neimpozitată) și vor stabili că nu vor fi supuse impozitării sumele obținute din premii mai mici de 600 lei/premiu.

OUG nr. 92/2014 a introdus în legislația fiscală noi prevederi referitoare la veniturile obținute din jocuri de noroc la distanță (on-line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker.

Nu vor fi impozabile la sursă veniturile realizate de către persoanele fizice că urmare a participării la jocuri de noroc la distanță (on-line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker.

Persoanele fizice care obțin venituri din jocurile de noroc menționate mai sus vor avea obligația de a depune declarația privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Organul fiscal competent va fi obligat să stabilească impozitul datorat, aferent venitului încasat din jocurile de noroc, pe bază declarației privind venitul realizat din jocuri de noroc, prin emiterea deciziei de impunere.

Cota de impunere pentru veniturile din jocuri de noroc menționate anterior va fi de 1% pentru sumele de până la echivalentul a 14.999 euro, 16% pentru sumele cuprinse între 15.000 – €”99.999 euro și 25% pentru sumele care depășesc echivalentul a 100.000 euro.

Organizatorul de jocuri de noroc va avea obligativitatea de a păstra o evidență nominală a persoanelor fizice care au obținut venituri din jocuri de noroc mai mari de 15.000 euro și a le declara organului fiscal competent, până la 25 mai inclusiv a anului următor, celui de realizare a venitului.